Zachowanie szyjki macicy w rozwoju cyklu owulacyjnego

Szyjka macicy stanowi najniżej położoną część macicy. Wiąże się ona z macicą poprzez cieśń. Pod wpływem hormonów jajnika, szyjka wytwarza szereg rodzajów śluzu szyjkowego. Rycina z prawej strony ukazuje kolejne krypty (gruczoły), z których sączą się wspomniane wydzieliny śluzu. Odgrywają one kluczową rolę w zakresie płodności i wywierają decydujący wpływ na ogólne zdrowie kobiety. Śluz szyjki macicy spływa na srom, tak iż kobieta odczuwa jego obecność, albo nawet zauważa go wzrokiem. To właśnie stanowi podstawę Metody Owulacji Billingsa.

Poniżej ukażemy komentarz do kolejno po sobie następujących stadiów cyklu owulacyjnego. Z każdym z nich jest związana kolejna rycina.

Skonstruowana została również odrębna strona, która ukazuje animację w postaci następujących po sobie zmian owych rycin.

Klucz do kolorów użytych na rycinach przedstawiających szyjkę:

Śluz G

Śluz L

Śluz P

Śluz S

Wypływ krwawienia miesiączkowego

 

Faza jajeczkowania

Zachowanie szyjki macicy

Cieśń i szyjka macicy

Miesiączka

Czop śluzu G przemieszcza się, umożliwiając przepływ krwi miesiączkowej.

Miesiączka

Wypływ krwi miesiączkowej przesłania obecność śluzu w przypadku wcześnie przypadającego jajeczkowania.

Miesiączka

Wypływ krwi miesiączkowej zmniejsza się, a ponownie gromadzi się gęsty śluz G w kanale szyjki. Kobieta zdolna jest rozpoznać Podstawowy Model Niepłodności, chociażby się pojawiało plamienie.

Podstawowy Model Niepłodności

Po miesiączce zwężona szyjka jest zatkana śluzem G.
Dla plemników nie ma przejścia przez pochwę. W samej zaś pochwie zostają one odosobnione, a czas ich przeżycia jest bardzo krótki.

Podstawowy Model Niepłodności

Zwężona szyjka jest zatkana przez śluz G. Plemniki zostają w pochwie odosobnione. Czas ich przeżycia jest bardzo krótki.

Chwila pierwszej zmiany-odchylenia.
Możliwość poczęcia

Ilość śluz G zmniejsza się. Dokonuje się to dzięki upłynniającemu działaniu, jakie powoduje śluz P2. Odtąd plemniki mogą przedostawać się do szyjki, gdzie ich żywotność ulega wydłużeniu.

Możliwość poczęcia

Zmniejsza się udział śluzu G, a wzrasta śluz L. Zaczyna się pojawiać śluz S, który stanowi środowisko odżywcze dla plemników i tworzy kanaliki dla ich wędrówki.

Możliwość poczęcia

Wzrasta proporcja śluzu S i L.

Możliwość poczęcia

Śluz G nadal się zmniejsza, wzrasta udział śluzu L, wzrasta śluz S. Dokonujące się zmiany w nabywaniu cech warunkujących płodność znajdują swe odzwierciedlenie na sromie. Zmiany te są spowodowane zmieniającymi się proporcjami kolejnych rodzajów śluzu.

Mogą się pojawić nitki wynikłe ze sprzężenia śluzu L ze śluzem S.

Możliwość poczęcia

Wyraźnie zaznacza się upłynniające działanie śluzu P na nitki śluzu S i L. Nitki śluzu mogą zniknąć, zostawiając po sobie jedynie odczucie śliskości na sromie.

Szczyt możliwości poczęcia

Owulacja niebawem się odbędzie. Jajeczko zdolne jest przeżyć do 24 godzin od momentu owulacji.

Szyjka osiągnęła szczyt swego rozwoju nieodzownego dla poczęcia. Zaistniały najdogodniejsze uwarunkowania dla selekcji i prędkiego transportu plemników wysokiej jakości. Na sromie utrzymuje się odczucie śliskości, a sam srom staje się puszysty-obrzmiały.

 

Szczyt+1
Możliwość poczęcia

Jajeczkowanie odbywa się najczęściej bądź w dniu szczytu objawu, albo pierwszego dnia po Szczycie. Jajeczko przeżywa do 24 godzin. Nadal jeszcze istnieją kanały umożliwiające transport plemników.

W niżej położonych kryptach szyjki zaczyna wykształcać się śluz G. Srom już nie jest ani wilgotny-mokry, ani śliski.

 

Szczyt+2
Możliwość poczęcia

Wzrasta udział śluzu G, zmniejsza się natomiast udział śluzu S i L.

Jajeczkowanie może się odbywać jeszcze tego dnia. Komórka jajowa może przeżyć do 24 godzin. Nadal jeszcze w szyjce istnieją kanaliki dla transportu plemników, chociaż ich ilość się zmniejsza.

Srom nie jest już mokry, ani śliski.

 

Szczyt+3
Możliwość poczęcia

Wciąż wzrasta udział śluzu G. Śluz S i L nadal jeszcze jest obecny – teraz już tylko w skąpej ilości.

Nadal jeszcze znajdują się w szyjce kanaliki służące do transportu plemników.

Poczęcie jest możliwe, o ile plemniki zastają komórkę jajową.

Srom już nie jest ani mokry, ani śliski.

 

Faza lutealna

Szyjka macicy została zatkana śluzem G. Komórka jajowa umarła. Poczęcie nie jest już możliwe.

Kobieta jest obecnie niezdolna począć.

 

Faza lutealna (Niepłodność)

Kanał szyjki macicy zostaje zwężony i jest zatkany śluzem G.

Miesiączka

Czop śluzu G zostaje usunięty, co pozwala na wypływ strumienia miesiączkowego.