Szyjka macicy

Professor Erik Odeblad
Profesor Emerytowany, Wydział Biofizyki Medycznej, Uniwersytet Umea, S-90187, Umea, Szwecja

"Szyjka jest narządem precyzyjnym, złożonym jak oko"

Szyjka znajduje się u spodu macicy i stanowi dla plemników kanał, przeprowadzający je z pochwy do macicy. 

Rycina ukazuje zróżnicowane rodzaje krypt (gruczołów) w ścianie szyjki, które wydzielają różniące się odnośne rodzaje śluzu.

Omawiane rodzaje śluzu stanowią symptomatyczny zespół objawów płodności i niepłodności, na których opiera się Metoda Billingsa.

Mucus Types

Śluz L

Eliminuje plemniki niewydolne i stwarza strukturę podtrzymującą dla śluzu S i P. Wywiera na sromie odczucie: wilgotno, lepko.

Śluz G

Nieprzenikliwy śluz gestagenowy. Powstaje on w najniższych kryptach szyjki. Uniemożliwia plemnikom przedostanie się do szyjki i stanowi część składową układu immunologicznego, chroniącego układ rozrodczy kobiety przed infekcją.

<Śluz F

Pochodzi z rozproszonych komórek gromadzących się wzdłuż kanału szyjki i nie spełnia żadnej szczególnej, znanej funkcji.

Granulki Z

Enzym zawarty w granulkach Z wywołuje w połączeniu ze śluzem P efekt upłynnienia.

Śluz S

Wykształca on kanały na kształt nitek i zapewnia plemnikom transport (stwarza dla nich "tor pływacki"). Wywiera na sromie odczucie wilgotności, śliskości.

Śluz P

Istnieje szereg pod-gatunków tego rodzaju śluzu. Najważniejszy w aspekcie płodności jest śluz P2 oraz P6. Śluz P2 jest bardzo prawdopodobnie obecny już na samym początku fazy płodności. Spełnia on prawdopodobnie zadanie nadania śluzowi G cechy płynności. Śluz typu P6 mieści się głównie w górnej części szyjki. Pojawia się blisko Szczytu płodności. Zadanie jego polega na transporcie plemników. On też stwarza wyraźnie zaznaczone odczucie mokro i ślisko na sromie.

Starannie wykonany przekrój boczny szyjki macicy 20 letniej dziewczyny, dziewicy