Zachowanie szyjki macicy w rozwoju cyklu owulacyjnego

Szyjka macicy stanowi najniżej położoną część macicy. Wiąże się ona z macicą poprzez cieśń. Pod wpływem hormonów jajnika, szyjka wytwarza szereg rodzajów śluzu szyjkowego. Rycina z prawej strony ukazuje kolejne krypty (gruczoły), z których sączą się wspomniane wydzieliny śluzu. Odgrywają one kluczową rolę w zakresie płodności i wywierają decydujący wpływ na ogólne zdrowie kobiety. Śluz szyjki macicy spływa na srom, tak iż kobieta odczuwa jego obecność, albo nawet zauważa go wzrokiem. To właśnie stanowi podstawę Metody Owulacji Billingsa.

Poniżej ukazana jest przy pomocy animacji wzajemna korelacja zachowania szyjki w zestawieniu z objawami występującymi na sromie.

Bardziej szczegółowy komentarz z objaśnieniem kolejnych etapów rozwoju cyklu owulacyjnego podany jest na załączonej serii następujących po sobie oddzielnych rycin nie animowanych.

Klucz do kolorów użytych na rycinach przedstawiających szyjkę:

Śluz G

Śluz L

Śluz P

Śluz S

Strumień krwawienia miesiączkowego

learn your fertility - know your fertility

 

Cieśń i szyjka macicy

Metoda Billingsa

Czekaj

Sterowanie animacji

zwiększamy

lub

Prędkość
Prędko
Wolno