Tìm hiểu Phương Billings

Mở đầu

Sơ đồ cơ thể học về cơ quan sinh sản người phụ nữ - Hình 1.

Trong những ngày trước khi trứng rụng, chất nhờn nơi cổ tử cung sẽ chảy xuống âm đạo ra ngoài cửa mình (âm hộ) khi người phụ nữ đi đứng trong ngày. Chất nhờn này được nhận ra ở cửa mình:

 1. Qua sự thay đổi cảm giác nơi cửa mình trong ngày.

 2. Qua sự quan sát thỉnh thoảng nhìn thấy chất nhờn.

Những quan sát trong ngày sẽ được ghi lại vào cuối ngày.

Dạng thức thụ tinh là dạng thức biến đổi, dạng thức không thụ tinh là dạng thức không thay đổi (luôn giống nhau). Cả hai dạng đều chịu ảnh hưởng của mức độ kích thích tố (hormone) trong cơ thể.

Reproductive Organs

Hình 1. Cơ quan sinh sản phụ nữ.

Ghi chép hằng ngày

Sự ghi lại những quan sát ở âm hộ (vulva) là việc chính yếu trong Phương Pháp Billings. Ghi chép vào buổi tối những dấu hiệu có thể thụ tinh nhất trong ngày. Trong thời gian ghi chép này, người phụ nữ không được khám nghiệm âm đạo, vì việc này sẽ làm lẫn lộn trong việc quan sát. Việc ghi chép lần đầu tiên nên được thực hiện ngay, thường sẽ kéo dài trong 2 đến 4 tuần lễ, và trong suốt thời gian này, nên tránh tiếp xúc giữa bộ phận sinh dục để cho sự quan sát không bị nhầm lẫn với những chất tiết ra do sự giao hợp hay do tiếp xúc. Keyword descriptors for the daily observation are entered.

Trình tự quan sát được hiển thị như một biểu đồ thanh (Charts - The Visual Record).

Kinh nguyệt được thể hiện trong hình 2.

(Chảy máu nặng che lấp chất nhầy khi rụng trứng.)

Quy Luật 1: Tránh giao hợp trong nhưng ngày có kinh nhiều.

Hình 2: Kinh kỳ.

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đỉnh

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

chờ

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng thức không thụ tinh căn bản

Sau khi hết kinh, cổ tử cung được đóng lại bằng một loại chất nhờn đặc sệt. Nó đóng vai trò của một nút chặn và nút chặn này có công dụng ngăn chặn tinh trùng vượt qua cổ tử cung.

Không có chất nhờn chảy ra từ cổ tử cung, và âm hộ sẽ có cảm giác khô. Người phụ nữ sẽ không cảm nhận hay phát hiện những gì khác thường (hình 3).

Hình 3. Dạng thức không thụ tinh căn bản. Tinh trùng sẽ không vượt qua cổ tử cung được vì bị bít lại bởi chất nhờn đặc sệt.

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đỉnh

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

chờ

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

khô

khô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng thức không thụ tinh căn bản là dạng không thay đổi và nó thể hiện thời kỳ không hoạt động của cổ tử cung. Trong một kinh kỳ dài trung bình, dạng thức này sẽ được nhận diện qua những sự kiện sau đây:

 1. Cảm giác khô không thay đổi (hình 3), hay

 2. Cửa mình khô (không ướt), có một ít chất nhờn xuất hiện và giống nhau ngày này qua ngày khác. Bản ghi chép 4 là những thí dụ của chất nhờn Không Thụ Tinh Căn Bản. Ba chu kỳ kinh nguyệt được theo dõi (4a, 4b, 4c) sẽ giúp cho quý vị nhận thức chính xác lúc nào có sự thay đổi về (i) cảm giác, hay (ii) hình dạng chất nhờn, hoặc cả hai. .

Trong giai đoạn này, hai buồng trứng tạm thời không hoạt động.

Quy Luật 2: Trong những ngày không thụ tinh (Dạng Không Thụ TInh Căn Bản), nên giao hợp cách đêm.

Sau khi giao hợp, chất tinh dịch còn lại trong âm đạo sẽ tồn tại trong 24 giờ sau đó, và sẽ làm cho ngưòi phụ nữ cảm giác ướt nơi âm hộ.

Bản ghi chép 4 (a) – (c) cho thấy dạng chất nhờn không thụ tinh căn bản không thay đổi ngày này qua ngày khác, và chu kỳ này qua chu kỳ khác (lúc ban đầu được (4a, 4b) nhưng sau đó chất nhờn không đổi (4c). Trong thời gian này, tinh trùng sẽ bị ngăn chặn bởi nút chất nhờn nên sẽ không vượt qua cổ tử cung được.

 

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

4(a)

Đỉnh

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

 

 

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(b)

Đỉnh

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

 

 

 

 

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

khô

khô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

 

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(c)

Đỉnh

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm thay đổi

Bản ghi chép 5 cho thấy hai buồng trứng đang hoạt động và bài tiết kích thích tố nữ (oestrogen), kích thích tố này làm cho cổ tử cung hoạt động trở lại. Chất nhờn lỏng được tạo ra và làm tróc cái nút chặn ở cổ tử cung ra và bấy giờ tinh trùng có thể vượt qua cổ tử cung. Sự thay đổi nơi cửa mình, từ cảm giác khô trước đây, bây giờ không còn khô nữa. Chất nhờn bấy giờ có thể là sệt và đục. Dạng chất nhờn đục và dính này là dấu hiệu có thể thụ tinh. Sự xuất hiện của chất nhờn này ở âm hộ có nghĩa là nút chặn cổ tử cung đã rời khỏi vị trí, để lại khoảng trống, vì thế tinh trùng có thể vượt qua cổ tử cung.

Quy Luật 3: Nên tránh giao hợp trong những ngày có chất nhờn hay có máu, vì nó sẽ làm che khuất dạng Không Thụ Tinh Căn Bản. Nên chờ thêm 3 ngày nữa trước khi giao hợp trở lại vào đêm thứ 4. Tiếp tục áp dụng luật thứ 2.

Trong bản ghi chép 5. Điểm thay đổi về cảm giác ở cửa mình, từ cảm giác khô đến không còn cảm giác khô nữavà nó tương ưng với sự gia tăng lượng kích thích tố nữ (oestrogen) sản xuất từ buồng trứng. Trong lúc này tinh trùng có thể vượt qua cổ tử cung.

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đỉnh

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

khô

khô

dính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đặc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tương tự như trong trường hợp của dạng chất nhờn không thụ tinh căn bản, nhưng giờ đây buồng trứng đã hoạt động trở lại. Thời điểm thay đổi được ghi nhận ở âm hộ với cảm giác đổi khác, đây là dấu hiệu cho biết lúc này tinh trùng có thể đi ngang qua cổ tử cung (hình 6).

Bản ghi chép 6. Điểm thay đổi cảm giác nơi cửa mình, từ dạng (chất nhờn) không thụ tinhđến dạng chất nhờn cho cảm giác ẩm ướt và đục. Sự thay đổi này trùng với sự gia tăng kích thích tố nữ (oestrogen) tiết ra bởi buồng trứng. Trong lúc này tinh trùng có thể vượt qua cổ tử cung.

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đỉnh

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

ẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

một ít chất nhờn

đặc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuỗi các thay đổi

Hình 7: cho thấy sự thay đổi của dạng thức thụ tinh, (Dạng thức không thụ tinh căn bản vẫn không thay đổi). Số lượng kích thích tố nữ (oestrogen) sản xuất bởi buồng trứng mỗi ngày mỗi gia tăng. Chất nhờn sẽ thay đổi dần dần từ cảm giác dính, ướt rồi trơn, đôi khi có thể thấy có những sợi giây chất nhờn trong. Số lượng chất nhờn có thể giảm đi nhưng cảm giác trơn vẫn còn kéo dài một hay hai ngày. Ngày cuối cùng của cảm giác trơn ướt là ngày dễ thụ tinh nhất của chu kỳ kinh nguyệt và ngày đó được gọi là ĐỈNH, vì đó là ngày dễ thụ tinh (hay thụ thai) nhất và nó trùng với sự gia tăng cảm giác và sự nở lớn của âm hộ.

Bản ghi chép 7. Đỉnh là ngày cuối cùng của cảm giác trơn được đánh dấu bằng chữ (X) . Việc này chỉ có thể thực hiện sau ngày Đỉnh. (xem hình 8).

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đỉnh

 

X

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

 

 

 

 

1

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

khô

khô

dính

ướt

trơn

trơn

trơn

trơn

dính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đặc

 

 

trong sợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm này rất gần thời điểm trứng rụng. Lúc này buồng trứng bắt đầu sản xuất kích thích tố progesterone vì trứng chuẩn bị tách rời buồng trứng để đi vào ống dẫn trứng. kích thích tố progesterone tác dụng vào phần dưới của cổ tử cung để sản xuất ra chất nhờn đặc sệt và dính, trong 3 ngày kế tiếp chất nhờn này sẽ từ từ đóng kín cổ tử cung lại. Tuy nhiên, trong 3 ngày này, trong cổ tử cung vẫn còn có các rảnh nhỏ nên tinh trùng có thể vượt qua. Tinh trùng sẽ nhanh chóng đi đến phần cuối của ống dẫn trứng, nơi đó trứng đang chờ để được thụ tinh.

Trong thời gian này, trứng có thể đã hiện diện trong ống dẫn trứng (hình 8). Cổ tử cung bắt đầu đóng lại bằng chất nhờn đặc sệt, do tác động của kích thích tố progesterone tiết ra từ hoàng thể. Do ảnh hưởng của progesterone lên chất nhờn mà người phụ nữ sẽ cảm nhận được cảm giác khô và dính nơi cửa mình một cách dễ dàng.

Bản ghi chép 8. Ngày thứ nhứt sau ngày Đỉnh, trứng đã rụng hay sắp rụng. Như thế Đỉnh được định biết từ ngày sau.

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đỉnh

 

X

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

 

 

 

 

1

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

khô

khô

dính

ướt

trơn

trơn

trơn

trơn

khô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đặc

 

 

trong sợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời Kỳ Hoàng Thể

Bản ghi chép 9 diễn tả thời kỳ hoàng thể của chu kỳ kinh nguyệt, vào ngày thứ tư sau ngày Đỉnh (tức là ngày cuối cùng của cảm giác trơn nơi cửa mình), cổ tử cung được đóng kín lại bằng nút chất nhờn đặc, để ngăn chặn sự xâm nhập của tinh trùng vào tử cung. Hoàng thể, ở trong buồng trứng, sản xuất cả hai kích thích tố oestrgen và progesterone. Trường hợp nếu không có sư tiếp xúc sinh lý (giữa hai bộ phận sinh dục) ngay từ đầu, lúc cảm nhận có sự thay đổi về cảm giác cho tới ngày thứ tư sau ngày Đỉnh, trứng không được thụ tinh sẽ tự hủy trong ống dẫn trứng.

Quy Luật 4: (Quy Luật Ngày Đỉnh ). Bắt đầu từ ngày thứ tư sau ngày Đỉnh cho đến khi chấm dứt chu kỳ, có thể giao hợp bất cứ ngày nào và lúc nào cũng được.

Bản ghi chép 9. Vào ngày thứ 4 sau ngày Đỉnh, trứng tự hủy. Đã không có tinh trùng đi vào cổ tử cung. Trứng không còn nữa, trong giai đoạn này người phụ nữ sẽ không thụ tinh.

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đỉnh

 

X

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiếm_muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

khô

khô

dính

ướt

trơn

trơn

trơn

trơn

khô

dính

dính

dính

khô

khô

khô

khô

khô

ẩm

khô

khô

khô

khô

Hình dạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đặc

 

 

trong sợi

 

 

 

 

 

 

 

đặc

đặc

đặc

 

đặc

 

 

 

 

Kinh kỳ xuất hiện (hình 10) báo hiệu sự chấm dứt chu kỳ (thông thường khoảng 11 đến 16 ngày sau khi trứng rụng), và chu kỳ mới bắt đầu. Cái nút chặn (chất nhờn) rời cổ tử cung để kinh nguyệt từ tử cung (qua cổ tử cung) thoát ra ngoài. Buồng trứng trở về trạng thái nghỉ ngơi.

Hình 10. Kinh nguyệt thường xuất hiện 11-16 ngày sau khi trứng rụng.

Sự Trì Hoản Trứng Rụng - Sự Kéo Dài Thời Kỳ Trước Khi Trứng Rụng Và Dạng Thức Không Thụ Tinh Căn Bản

Trứng rụng thường sẽ bị trì hoản trong thời gian bị căng thẳng (stress), cho con bú (sửa mẹ), và trước khi mãn (hết) kinh.

Dạng Không Thụ Tinh Căn Bản là một dạng không thay đổi, được quan sát ít nhất trong thời gian 2 tuần lễ, hay là một trong những trường hợp sau đây:

 1. Không có chất nhờn (cửa mình khô), hay là

 2. Có lượng chất nhờn không đổi nơi cửa mình, do một lượng ít và không đổi của kích thích tố nữ (oestrogen) trong cơ thể, hay là

 3. Sự phối hợp của dạng (1) và (2), khi quan sát thấy lượng chất bài tiết không đổi trong 2 tuần lễ và xen kẻ bởi những ngày khô.

Những Quy Luật của Phương Pháp Billings

 1. Trường Hợp Muốn Thụ Thai:
  Áp dụng những Quy Luật Trước Ngày Trứng Rụng. Quy luật này sẽ giúp ích trong việc nhận định ra sự trở lại của dạng chất nhờn thụ tinh, từ dạng chất nhờn không thụ tinh trước đó. Kế đến nên ngưng giao hợp cho tới khi thấy có chất nhờn trơn xuất hiện. Những ngày kế tiếp sẽ là những ngày dễ thụ tinh nhất. Vì thế, nên giao hợp trong những ngày có chất nhờn trơn và một hay hai ngày sau ngày Đỉnh.

 2. Trường hợp không muốn thụ thai,: :

  Quy Luật Trước Ngày Trứng Rụng

  Quy Luật 1: Tránh giao hợp trong nhưng ngày có kinh nhiều.

  Quy Luật 2: Trong những ngày không thụ tinh (Dạng Không Thụ TInh Căn Bản), nên giao hợp cách đêm.

  Quy Luật 3: Nên tránh giao hợp trong những ngày có chất nhờn hay có máu, vì nó sẽ làm che khuất dạng Không Thụ Tinh Căn Bản. Nên chờ thêm 3 ngày nữa trước khi giao hợp trở lại vào đêm thứ 4. Tiếp tục áp dụng luật thứ 2.

  Quy Luật Ngày Đỉnh

  Quy Luật 4: Bắt đầu từ ngày thứ tư sau ngày Đỉnh cho đến khi chấm dứt chu kỳ, có thể giao hợp bất cứ ngày nào và lúc nào cũng được.