Thụ thai

  • Áp dụng Những Luật Ngày Trước đối với Dạng Không Thụ Thai Căn Bản (cách đêm).

  • Khi xuất hiện sự thay đổi, chờ đến khi có cảm giác trơn .

  • Giao hợp vào những ngày có cảm giác trơn sẽ có khả năng mang thai cao nhất.

  • Khi giao hợp vào những ngày liên tiếp, như trong trường hợp này (ngày 13, 15, và16), tinh dịch sẽ che mờ những thay đổi trong dấu hiệu Đỉnh của chất nhờn cổ tử cung. Sự thụ thai thường xảy ra sau một lần giao hợp vào đúng thời điểm dấu hiệu Đỉnh trơn chuyển sang chất nhờn dính và/hoặc chất nhờn lỏng trở nên đặc và đục. Hiện tượng này giúp nhận biết dấu hiệu Đỉnh khi chất nhờn cổ tử cung quá ít không quan sát được. Nên chờ đợi đến khi cảm thấy sự thay đổi cảm giác rõ rệt trước khi giao hợp. Lưu ư đến tính chất mềm và hơi căng tại âm hộ.

  • Quanh giai đoạn rụng trứng, tuyến bạch huyết vùng bẹn cùng bên với trứng rụng sẽ lớn lên bằng hạt đậu, mềm và đau khi sờ chạm. Khám những tuyến này mỗi ngày sẽ phát hiện sự gia tăng kích thước và mức độ nhạy cảm. Thủ thuật này được thực hiện tốt nhất ở tư thế nằm với những ngón tay duỗi thẳng, các ngón hướng về phía chân, ngón tay giữa sờ mạch đập của động mạch bẹn. Ngón tay trỏ sẽ ở trên vùng hạch bạch huyết cần tìm. Xem hình minh họa sau2.

learn your fertility - know your fertility

 

Thụ thai do giao hợp vào thời gian xuất hiện dấu hiệu Đỉnh. Áp dụng Những Luật Ngày Trước giúp người phụ nữ nhận biết những thay đổi cho biết gần rụng trứng. Chờ đến khi chất nhờn trở nên trơn giúp cho tinh trùng và tinh dịch đến được gần vị trí rụng trứng nhất. Vào ngày 16 và 17 chất nhờn có thay đổi nhưng tinh dịch lại ướt. Do đó dấu hiệu Đỉnh khó xác định. Âm hộ bớt căng. Ra huyết do thai kết tổ vào nội mạc tử cung. Có thể xảy ra khoảng 6 ng ày sau thụ tinh (ngày 23-25).

ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đỉnh

 

X

 

dấu_hiệu_có_thể_thụ_tinh

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

chờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiếm muộn

 

 

 

 

 

I

 

I

 

 

 

 

I

 

I

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm giác

ướt

ướt

ướt

khô

khô

khô

ướt

khô

ướt

dính

ướt

ướt

trơn

trơn

trơn SV

ướt

ướt

dính

khô

khô

khô

khô

ướt

ướt

dính

khô

khô

ướt

ướt

khô

Hình dạng

 

 

 

có ít máu

có ít máu

 

SF*

 

SF

đặc

đặc

đặc kéo sợi

trong kéo sợi

trong

trong

SF

SF

kéo sợiđục

 

 

đặc

 

sự mất máu

sự mất máu

có ít máu

 

 

đặc

đặc

 

* SF = tinh dịch
SV = thể tích âm hộ gia tăn
I = giao hợp