Phương Pháp Billings

Trong những ngày trước khi trứng rụng, chất nhờn nơi cổ tử cung sẽ chảy xuống âm đạo ra ngoài cửa mình (âm hộ) khi người phụ nữ đi đứng trong ngày. Chất nhờn này được nhận ra ở cửa mình:

  1. Qua sự thay đổi cảm giác nơi cửa mình trong ngày.

  2. Qua sự quan sát thỉnh thoảng nhìn thấy chất nhờn.

Những quan sát trong ngày sẽ được ghi lại vào cuối ngày.

Dạng thức thụ tinh là dạng thức biến đổi, dạng thức không thụ tinh là dạng thức không thay đổi (luôn giống nhau). Cả hai dạng đều chịu ảnh hưởng của mức độ kích thích tố (hormone) trong cơ thể.

Web Service

learn your fertility - know your fertility